Fredrikstad Kunstløpklubb er registrert som et Rent Idrettslag 
Vi tar avstand fra all bruk av dopingmidler, og arbeider i tråd med vår verdiprofil som et rent idrettslag. I Fredrikstad Kunstløpklubb står idrettens grunnverdier i fokus.
Les mer om Rent Idrettslag her: http://www.rentidrettslag.no/

Utøvere og støtteapparatet kan enkelt finne korrekt og oppdatert antidopinginformasjon på Antidoping Norge.
Vår antidoping policy finner du herFKKantidopingPolicy.pdf