Ser du ingen tabell? Trykk her for å få opp oversikten i nytt vindu.

Kommentar 2 vakter pr kamp, NB 3 på Sparta- og Vålerengakamper .
Hver utøver setter seg opp på 3 vakter

Sett opp mob.nr på den som setter seg opp som vakt.
Fremmøte: 1,5 time før kampstart Nøkkel hentes på vårt kontor, siste trening før kampen. 
Utover kampene i dette oppsettet kan det komme sluttspillkamper. Takk for at dere stiller til dugnad!
Styret