01
Elementskjemaene for neste sesong skal sendes inn til NSF så fort som mulig og senest 15. august 2012. Dette gjelder alle konkurranseutøvere (ikke oppvisning). Ansvarlig for dette er sportsutvalget ved Anne-Berit. De det gjelder blir kontaktet. Informasjonen kan leses i sin helhet i kommunikasjonsbrev_78 fra NSF.
Publisert i: Sportsutvalg