Konkurranse i Kunstløp

Når det konkurreres i kunstløp deles det inn i fire grupper; single kvinner, single menn, parløp og isdans. Norge har fortiden ingen nasjonale konkurranser for de to sistnevnte. Konkurranser i single kvinner/menn deles inn i ulike grupper. Løpere som er over 19 år må konkurrere i Seniorklassen eller i Basic. NSF har presentert inndelingen og regler for kvalifisering til mesterskap i kommunikasjonsbrev_71

Hvert år arrangeres det kunstløpstevner for de ulike klassene rundt om i landet. Det er den enkelte klubb som søker NSF om å få arrangere stevne og NSF fordeler stevner for de ulike klassene. De siste årene har det vært ca 10 stevner i sesongen for de laveste klassene og noen færre for de klassene med høyere tekniske ferdigheter. Poenggiving i kunstløp gis for utførelsen av elementene i programmet, løpernes skøyteferdigheter, vansklighetsgrad, fremvisning med mer. I tillegg til at et stevne er en konkurranse, er dette også for mange en anledning til å se igjen kunstløpvenner fra hele landet. Kunstløp i Norge er en voksene sport og de fleste løpere sees på flere stevner pr sesong.

De ulike skøytekretsene arrangerer Kretsmesterskap i slutten av hver sesong og mange klubber arrangerer da også Klubbmesterskap. En gang i året arrangers det Norges Mesterskap og Landsmesterskap i Kunstløp. Laveste klassen som deltar her er Debs og aldersgrensen for å delta i mesterskapet er 13 år.

 

Piruetten

For å gjøre kunstløpsporten bedre kjent, å stimulere til ekstra oppmøte og innsats på stevner og for å løfte sporten opp, finnes det i Norge og kanskje verdens eneste, en kunstløpkanal på radio. Programlederen er kunstløp interessert og reiser rundt på stevner og intervjuer løperne. Når det ikke er stevner informers det om og oppdateres om kunstløp rundt om i verden. Piruetten arrangerer også Sesongmesterskap i Kunstløp. Poengene fra plasseringen i stevner gjennom sesongen blir summert og Piruetten kårer en Sesongmester i hver konkurranseklasse. Sendingen sendes på Kanal 1, fm 100.6, en gang i uken på mandager gjennom hele året og du kan høre den på internett ut på tirsdagen her.

 

RinkResults

Under rinkresults finnes en oppdatering på resultater over aktuelle stevner og konkurranser både nasjonalt og internasjonalt.