Påmelding

Påmelding til stevner skal skje individuelt via min MinIdrett , der det er åpnet for dette. De øvrige konkurransene ved felles påmelding fra Fredrikstad KK. FKK-styret har bestemt at trener skal følge alle stevner, og egenandel blir belastet hver løper. Dette kommer i tillegg til påmeldingsavgiften for stevnet. Betalingen må være innbetalt før påmeldingen er godkjent/registrert og det er viktig at påmeldingsfristen blir overholdt. Deltagere som ikke har betalt blir ikke påmeldt.

Lisens
Alle over 10 år og som deltar på nasjonalestevner må registreres med lisens til Norges Skøyteforbund. Dette ordner lisensansvarlig i klubben. Norges Idrettsforbunds barneidrettsforsikring omfatter alle løpere frem til 13 år. Lisensen må betales før du starter i første stevne på sesongen. FKK benytter sportsAdmin og registrerer lisensen derfra. Du vil motta mail når det er tid for lisensbetaling.