Påmelding

Trenerkoordinator har den overordnede beslutning for hvilke løpere i hvilke klasser som skal representere FKK.

Påmelding til stevner skal skje individuelt via min MinIdrett , der det er åpnet for dette. De øvrige konkurransene ved felles påmelding fra Fredrikstad KK. De som konkurrerer kan melde seg på stevner via nettsiden før hvert stevne. FKK-styret har bestemt at trener kan følge på alle stevner i Østlandsområdet og egenandel på kr 300 blir belastet hver løper. Dette kommer i tillegg til påmeldingsavgiften for stevnet. Betalingen må være innbetalt før påmeldingen er godkjent/registrert og det er viktig at påmeldingsfristen blir overholdt. Deltagere som ikke har betalt blir ikke påmeldt.

 

Lisens

Alle over 10 år og som deltar på nasjonalestevner må registreres med lisens til Norges Skøyteforbund. Dette ordner lisensansvarlig i klubben. Norges Idrettsforbunds barneidrettsforsikring omfatter alle løpere frem til 13 år. Lisensen må betales før du starter i første stevne på sesongen. FKK benytter sportsAdmin og registrerer lisensen derfra. Du vil motta mail når det er tid for lisensbetaling.

Lisensen for 2012/2013 gjelder frem til 30.september 2013.