Våre treningsavgifter blir løpende vurdert av styret, i forhold til eventuelle prisendringer i markedet, samt i forhold til klubbens økonomi.

Treneravgiften benyttes i hovedsak til å dekke trenerutgifter, samt andre sportslige aktiviteter.

Treningsavgiftene for sesongen 2020/2021 er som følger (oppgitt per semester):

- Skøyteskole: 1.500 ,-
- Oransje og grå gruppe: 1.700 ,- (nybegynner ungdom og voksne)
- Gul gruppe: 2.500,-                   
- Blå gruppe: 3.900 ,-
- Hvit gruppe: 4.800 ,-

- Sort gruppe: 5.200 ,- 

Søskenmoderasjon er på 50 % (gjelder fra barn nummer to og på den rimeligste gruppen). Alle treningsavgiftene er for hvert semester. Er du usikker på hvilken gruppe du tilhører, vennligst ta kontakt med trener eller kontakt@fredrikstadkunstlop.net . Utover sesongen vil gruppeinndelingen bli fortløpende oppdatert under "Medlemsinfo" > "Treningstider". Antall økter per uke kan variere noe, spesielt i skolens ferier, i forbindelse med stevneaktivitet og i barmarkssesongen etter isen er borte Stjernehallen.

OBS! Alle over 12 år plikter å tegne lisensforsikring via Norges Skøyteforbund. For utøvere under 12 år er dette gratis. 

Kontonummer for innbetalinger: 1040.07.07443

Faktureringsrutiner for klubben:

1) Klubbkontingent:
Enkelt medlemsskap 200kr.
Familiemedlemsskap 500kr.
Faktureres én gang per år. Denne må være betalt for å være utøver, og for å kunne stemme ved årsmøtet (15år +).
(til informasjon så tillater ikke klubbens lover at man til årsmøte stiller på vegne av andre medlemmer, dette betyr at foreldre som ønsker stemmerett på årsmøtene må selv stå som medlem av klubben). 

2) Treningsavgift:
Faktureres to ganger per år; høstsemester og vårsemester. Løpere blir fakturert etter hvilken gruppe de tilhører ved faktureringstidspunktet. Treningsavgiften fastsettes av styret, med innspill fra Sport. Denne dekker både aktiviteter på og utenfor isen i det aktuelle semesteret.

3) Lisens
Alle utøvere skal ha lisens i regi an Norges idrettsforbund, og inneholder samtig utøverens skadeforsikring.
For oppdatert lisenskostnader, se
NSF's sider

4) Skøyteleie: 400kr
Faktureres sammen med treningsavgiften og gjelder per semester.

5) Stevneavgift:
Betales av utøvere selv ved påmelding til stevner via minidrett.no

6) Treneravgift konkurranseutøvere på stevner: 200 kr / pr dag
Dette er en egenandel som dekker trenerkostnaden for stevner.

7) Annet
Deltakelse på mindre treningssamlinger og aktiviteter utover normal planlagt treningen blir fakturert ihht til avtale mellom klubben og foresatte.