13
Fredrikstad kunstløpklubb inviterer til kunstøpkonkurranse i Stjernehallen, lørdag 19. oktober 2013 - Stjernepiruetten.
Stjernepiruetten arrangeres som en vennskapskonkurranse, hvor vi også inviterer klubber vi samarbeider med i Bohuslän, Sverige. Andre klubber er også velkomne til å delta.
Pga istid, er det begrenset plass for antall deltagere.
Konkurransen er ikke tellende som kvalifisering til LM/NM.
Arrangementet avholdes i Stjernehallen - som er en ishall fra 1974, sist restaurert i 2000. Fredrikstad kunstløpklubb er 40 år neste år, og dette er starten på vår egen feiring av jubileet.
Fredrikstad kusntløpklubb inviterer dere til konkurranse for
OPPVISNING, CUBS, SPRINGS, DEBS OG BASICS.
Til våre svenske deltagere: Informasjon om klasseinndeling i Norge finnes på NSF´s
(Norges Skøyteforbund´s) hjemmeside www.skoyteforbundet.no
Spørsmål kan også rettes til sport@fredrikstadkunstlop.net
Sted: Stjernehallen, Utfarten 16, 1605 Fredrikstad. Dato: lørdag 19. oktober 2013
Påmeldingsfrist 5. okotober 2013
Påmelding sendes til stevne@fredrikstadkunstlop.net
Påmeldingsgebyret
Gebyr: kr 400,- for cubs, springs, debs og basic
Gebyr: kr 250,- for oppvisning.
Betales innen påmeldingsfristen, til Fredrikstad kunstløpklubb v/ Ingrid Frestad
Andersen, kontonr 1040 07 07443
Trekning
Trekning og tidskjema blir kunngjort på Fredrikstad Kunstløpklubb sin hjemmeside straks etter påmeldingsfristen www.fredrikstadkunstlop.net
Dommeroppsett:
Overdommer: Hege M. Mossige Teknisk kontroller: Kari-Anne Olsen Teknisk spesialist: Marianne Aarnes
Dommer: Marja Salonen Pettersen
Dommer: Emma Tillander, fra Sverige
Overnatting:
Quality Hotell Nygata 2-6, Fredrikstad(10 min m bil fra Stjernehallen) tilbyr overnatting til
idrettspris. Tlf: (+47) 69 39 30 00
Ved bestilling oppgir dere kode “kunstløp Idrettspris”. Prisen er flytende og vi kan defor
desverre ikke vite allerede nå hva det vil koste. Det vil ligge rundt kr 600-800,- for
enkeltrom og kr 700-900,-for dobbeltrom.
Klubben er behjelpelig med privat innkvartering til de som ønsker det. Gi beskjed ved
påmelding.
Vi ser fram mot å arrangere konkurransen og vil gjøre vårt beste for at det blir en hyggelig
og minnerik dag for alle innvolverte.
Fredrikstad kunstløpklubb ønsker alle hjertelig velkommen!
Ved spørsmål kontakt Lise Derås-de Jong, stevneutvalget, mob: (+47 ) 991 67 195
Publisert i: Stevneutvalg