26

Vi har fått innvilget utsettelse av årsmøtet til innen utgangen av April.

Vi innkaller til ordinær generalforsamling Torsdag 28.04.22, kl. 19.00 i VIP rommet i Stjernehallen. Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet sendes styret senest 14.04.2022.

Sakspapirer og agenda vil bli publisert på hjemmesiden ila kort tid.

Vi gjør oppmerksomme på at det kun er medlemmer i klubben som har stemmerett. For å ha stemmerett og være valgbar må man ha fylt 15 år, ha vært medlem av klubben i minst en måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene.

Med vennlig hilsen  styret i FKK

Publisert i: Klubbnyheter