01

Til medlemmene i Fredrikstad Kunstløpklubb   

Innkalling til årsmøte i Fredrikstad Kunstløpklubb

Torsdag 30. mars 2023 kl 18.00

Årsmøtet avholdes i VIP rommet i Stjernehallen

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes styret senest 22. mars til kontakt@fredrikstadkunstlop.no

Fullstendig sakliste med alle sakspapirer sendes ut/legges ut på idrettslagets hjemmeside www.fredrikstadkunstlop.no senest en uke før årsmøtet.
For å ha stemmerett og være valgbar må man være fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt.

Det gjelder særlige krav til valgbarhet for personer som skal velges til verv på årsmøtet.  

·         Arbeidstakere:

En arbeidstaker er ikke valgbar. Unntak gjelder for følgende:

·         arbeidstakere som også er spillere i idrettslaget

·         arbeidstaker som er ansattrepresentant

·         personer som har noen få betalte timer i oppdrag for idrettslaget per uke 
 

·         Oppdragstakere:

Personer som har et oppdrag for idrettslaget som ligner på et ordinært arbeidstakerforhold er ikke valgbar.

·         Andre personer:

Personer som selv har en økonomisk interesse i driften av idrettslaget eller som er ansatt i, har styreverv eller eierskap i juridisk person (for eksempel et selskap) som har økonomisk interesse i driften av idrettslaget, er ikke valgbar. Det samme gjelder styremedlemmer og ansatte i en slik juridisk person.

Det gjelder også krav til kjønnsfordelingen av årsmøtevalgte organer (styret, kontrollkomité osv.).
I organer med 2-3 personer må minst én være av det motsatte kjønn. I organer med 4 eller flere personer, må minst to være av det motsatte kjønn.  


Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

styret

Publisert i: Klubbnyheter