§ 15 SPORTSUTVALGET

Sportsuvalget skal følge opp styrevedtak som omfatter klubbens sportslige satsing.

Sportsutvalget har videre ansvar for uttak til stevner, påmelding til stevner, utnevning av trenere/

ledere til stevner samt å ordne alle praktiske forhold i forbindelse med medlemmers deltakelse på

stevner både på hjemmebane og i andre deler av landet. Sportsutvalget har også ansvar for

informasjon og kommunikasjon mellom trenere, løpere og hovedstyret.

_____________________________________________________________________________