Fredrikstad kunstløpklubb arrangerer regionalt stevne  den 16-17 januar
For klassene:
Cubs under12 år
Cubs over 12 år
Springs
Oppvisning 

17 STEVNEUTVALGET
Stevneutvalget skal føre de stevner og mesterskap som
klubbens styre har vedtatt eller de stevner som klubben
er tildelt av Norges skøyteforbund.


Se http://fredrikstadkunstlop.net/Start/Styret.aspx#stevne
for oversikt over medlemmer av utvalget.
STARTLISTER & RESULTATER